PHÒNG GD&ĐT HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG MN TIỀN YÊN A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01    /TBTS-MNTYA

Tiền Yên, ngày 01 tháng 8năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN HỌC SINH MẦM NON 5 TUỔI

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ công văn số 03/PGD&ĐT ngày 06/5/2020 của PGD&ĐT Hoài Đức về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các Trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021.

            Thực hiện kế hoạch số 11/KH-TSMNTYA ngày 19 tháng 5 năm 2020 của trường mầm non Tiền Yên A về việc tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2020-2021.

            Nay, Trường mầm non Tiền Yên A xin thông báo lịch tuyển sinh trực tuyến như sau:

            Đối tượng tuyển sinh: Trẻ mầm non 5 tuổi

            Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 04/8/2020 đến 06/8/2020

Địa chỉ truy cập: tsdaucap.hanoi.gov.vn

             Việc tuyển sinh trực tuyến trên mạng internet cho các cháu học sinh mầm non 5 tuổi năm học 2020-2021 tại trường MN Tiền Yên A yêu cầu một số kỹ thuật về công nghệ thông tin. Do vậy nhà trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh để hỗ trợ phụ huynh trong việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em mình vào học tại trường.

            Để hoàn thiện hồ sơ nhập học cho các cháu, nhà trường yêu cầu các bậc phụ huynh mang theo một số giấy tờ sau:

            1. Đơn xin học (theo mẫu do nhà trường cấp)

            2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

            3. Bản phô tô sổ hộ khẩu (Không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)

            4. Số điện thoại, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của bố và mẹ.

            Nhà trường rất mong các bậc phụ huynh quan tâm đến làm hồ sơ tuyển sinh trực tuyến đúng thời hạn trên.

            Để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19 phụ huynh cần đeo khẩu trang và thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch khi đến tuyển sinh cho trẻ tại trường./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c)

- UBND xã ( để b/c)

- Đài truyền thanh xã (để thông báo)

- Lưu VT

Tiền Yên, ngày 1 tháng 8 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Thị Thanh Tâm